Umowa o rozdzielności majątkowej Gdynia

Umowa o rozdzielności majątkowej to umowa formalna regulująca ustrój majątkowy małżeństwa. Jej celem jest podzielenie majątku małżonków na dwie odrębne części. Dzięki temu kiedy jedno z małżeństwa umrze, jego majątek nie przechodzi na drugiego małżonka, ale zostaje podzielony zgodnie z zapisami testamentu lub według przepisów ustawowych. Umowa ta wymaga wcześniejszego uzgodnienia i podpisania przez małżonków, a także notariusza. Jest to poświadczone dokumentem, który należy przechowywać i przedstawiać w sytuacji, gdy to konieczne. Notariusz Michał Gołębiowski w Gdyni jest jednym z ekspertów, którzy pomagają przygotować taką umowę, zgodnie z przepisami prawa. Umowa ta jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo majątkowe w przypadku narastających długów lub rozwodu. Dzięki niej małżonkowie mogą ochronić swoje osobiste oszczędności, a także majątek, który zbierali przed zawarciem małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

Rozdzielność majątkowa to bardzo ważna kwestia, o której powinni pamiętać wszyscy małżonkowie. Przez cały okres trwania małżeństwa, każdy z partnerów posiada swoje majątki, które mogą być różne zarówno pod względem wartości, jak i formy (np. nieruchomości, oszczędności, samochody itp.). W Polsce występują dwie główne formy regulacji majątkowej – wspólność majątkowa i majątek osobisty. Przy pierwszym sposobie, obydwoje małżonkowie dzierżą wspólnie wszelkie zasoby zgromadzone podczas trwania związku małżeńskiego. W przypadku posiadania majątku osobistego, każdy partner posiada swój prywatny majątek. Możemy je zdobyć lub nabyć przed ślubem lub podczas okresu trwania małżeństwa. Aby w pełni kontrolować rozdzielność majątkową, warto ustanowić odpowiednią umowę przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Dzięki temu małżonkowie mają pełną kontrolę nad swoim majątkiem i mogą wprowadzać zmiany w ramach umowy.

Umowa o rozdzielności majątkowej Gdynia - kancelaria notarialna w Gdynia Michał Gołębiowski
Umowa o rozdzielności majątkowej Gdynia - kancelaria notarialna w Gdynia Michał Gołębiowski

Podział majątku u notariusza

Podział majątku to częsty krok w życiu majątkowym, który jest stosowany przy rozwodach czy separacjach oraz w przypadku dziedziczenia po zmarłych. Aby dokonać sprawiedliwego podziału, najbezpieczniej skorzystać z usług notariusza, którym w Gdyni jest Notariusz Michał Gołębiowski. Notariusz ma za zadanie sporządzenie umowy majątkowej i podziału majątkowego dla właścicieli majątku wspólnego, małżeńskiego lub dziedziczonych. W przypadku rozwodu, małżonkowie są zobowiązani do przedstawienia sprawozdania z majątku i zarobków, co pozwoli na sprawiedliwy podział. Notariusz sporządza następnie akt notarialny, który staje się prawnie wiążącą umową pomiędzy stronami. Dzięki tej formie podziału, każda ze stron otrzyma odpowiednią część majątku, bez konieczności bieżącego zajmowania się sprawami prawno-finansowymi.

Intercyza to, ogólnie mówiąc, umowa majątkowa małżeńska. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne w chwili zawarcia małżeństwa, gdyż umowa małżeńska opiera się na zasadzie dobrowolności. Takie działania pozwalają każdemu z małżonków na uzyskanie bezpieczeństwa swojego majątku. Umowa ta reguluje, że poszczególne dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa, a także majątek wspólny małżonków, nie ulegają podziałowi w przypadku rozwiązania związku. Nasza kancelaria to miejsce, gdzie można nabyć pomoc, gdyż notariusz, który przygotowuje taki dokument, zapoznaje się ze szczegółowymi wymaganiami każdego klienta i doradzi w wyborze formy umowy. Warto skorzystać z takiej pomocy w trakcie czasu trwania małżeństwa. Pozwala to uniknąć problemów z podziałem majątku w razie ewentualnej separacji czy rozwodu. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną Michała Gołębiowskiego oraz wcześniejsze przygotowanie wymaganych dokumentów.

Umowa o rozdzielności majątkowej Gdynia - kancelaria notarialna w Gdynia Michał Gołębiowski