Umowa majątkowa Gdynia

Podział majątku, a rozdzielność majątkowa

Pojęcie rozdzielności majątkowej oraz podział majątku ściśle się ze sobą łączą, ale nie są tożsame. Rozdzielność majątkowa to umowa zawierana między małżonkami, która ma na celu oddzielenie majątków oraz zobowiązań. Dzięki tej umowie każdy z małżonków posiada swój osobisty majątek. Zaś podział majątku odnosi się do sytuacji, w której małżeństwo decyduje się na rozwód lub separację. Wtedy też dokonuje się podziału wspólnego majątku. Zazwyczaj jest to proces skomplikowany i trudny, dlatego często sporządza się akt notarialny, który szczegółowo określa, kto co otrzyma. Warto zatem pamiętać, że choć oba pojęcia dotyczą majątku, to mają inny charakter i zastosowanie.

Umowa majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michała Gołębiowskiego w Gdyni
Umowa majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michała Gołębiowskiego w Gdyni

Umowa majątkowa i intercyza

Powyższe to bardzo ważne dokumenty dla małżonków. Notariusz może sporządzić umowę majątkową, która definiuje majątek małżeński oraz próbę zabezpieczenia go przed rozwodem lub innymi problemami. Zawarcie takiej umowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą podzielić swoje zasoby w pewien sposób. Intercyza natomiast daje pełnomocnictwo małżonkom ustanowić, jak zostanie podzielony majątek w przypadku rozwodu. Jest to bardzo ważne rozwiązanie, ponieważ w przypadku rozwodu często dochodzi do sporów o majątek oraz jego podział. Notarialny charakter umowy sprawia, że jest ona wiążąca i ważna. Warto pamiętać, że umowy te są bardzo indywidualne i wymagają dostosowania do konkretnych potrzeb małżonków. Warto zatem zwrócić uwagę na dobór dobrego notariusza, który pomoże w sporządzeniu tych ważnych dokumentów.

Ustawowy podział majątku wspólnego

Ustawowy podział majątku wspólnego to kwestia, która interesuje wielu małżeństw. Zgodnie z polskim prawem, jeśli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej, posiadają wspólność majątkową. Oznacza to, że wszystkie ich majątki, zarówno te nabyte przed ślubem, jak i podczas niego, tworzą wspólną pulę, którą należy podzielić na połowę w przypadku rozwodu. Aby uniknąć tego scenariusza, małżonkowie powinni zawrzeć umowę notarialną, zwanej również intercyzą. Notariusz sporządza ją na podstawie woli stron i jej treść jest ustalona indywidualnie. Jeśli małżeństwo zostaje rozwiązane, majątek rozdzielany jest zgodnie z zapisami z umowy. Dzięki temu możliwe jest zachowanie większej kontroli nad tym, co należy do małżonków a co do ich wspólności.

Umowa majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michała Gołębiowskiego w Gdyni
Umowa majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michała Gołębiowskiego w Gdyni

Przedmioty majątkowe w czasie trwania małżeństwa

Przedmioty majątkowe, jakie ma para małżeńska w czasie trwania małżeństwa, to zagadnienie, które wielu ludziom sprawia trudność oraz wzbudza wiele emocji. Aby uniknąć konfliktów w przyszłości, warto zająć się tym tematem już na samym początku związku. Istnieje możliwość, że mąż i żona zdecydują się na rozszerzenie swojego majątku o przedmioty nabyte, np. pochodzące z darowizny. W tego typu sytuacjach warto skonsultować się z notariuszem, a mieszkańcy Gdyni z pewnością znajdą odpowiedniego prawnika, który przeprowadzi transakcję w formie aktu notarialnego. W ten sposób para małżeńska będzie mogła mieć pewność, że wszystko zostało uczciwie uregulowane i nie wystąpią żadne problemy w trakcie rozliczania najważniejszych spraw związanych z własnym majątkiem.

Kancelaria notarialna w Gdyni – czynności notarialne

Kancelaria notarialna w Gdyni to miejsce, gdzie można dokonać różnych czynności notarialnych. Notariusz, pracujący w kancelarii, zajmuje się przede wszystkim czynnościami majątkowymi, takimi jak sporządzanie aktów notarialnych dotyczących nieruchomości, umów spółek czy też aktów poświadczenia dziedziczenia. Jednym z często wykonywanych czynności notarialnych jest sporządzanie aktów małżeństwa. Ponadto notariusz w kancelarii notarialnej w Gdyni zajmuje się poradnictwem i poświadcza podpisy na różnego rodzaju dokumentach. Często wykorzystywane czynności notarialne to także sporządzanie aktów darowizny oraz pism dotyczących majątku osobistego. W kancelarii notarialnej w Gdyni możemy uzyskać fachową pomoc w sprawach prawnych oraz wykonanie czynności notarialnych na najwyższym poziomie.

Umowa majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michała Gołębiowskiego w Gdyni