Rozdzielność majątkowa Gdynia

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Jest to umowa pomiędzy małżonkami, która nakłada na nich obowiązek oddzielnego gospodarowania majątkiem. Oznacza to podział majątku na dwie kategorie: majątek osobisty i majątek wspólny. Majątek osobisty obejmuje mienie, które każdy z małżonków przyniósł ze sobą do małżeństwa lub nabył w trakcie jego trwania w drodze dziedziczenia, darowizny lub w wyniku umowy, którą podpisano z zapisem o charakterze osobistym. Z kolei majątek wspólny to wszelkie dobra, które zostały nabyte przez małżonków w trakcie małżeństwa. Jest on podzielony równo między małżonków, chyba że umowa przewiduje inaczej. Rozdzielność majątkowa zabezpiecza majątkowy interes każdego z małżonków i pozwala na swobodne gospodarowanie jego dobrem. Dzięki tej umowie, żaden z małżonków nie może bez zgody drugiego dysponować majątkiem wspólnym.

Rozdzielność majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michał Gołębiowski
Rozdzielność majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michał Gołębiowski

Jak ustanowić podział majątku?

Jak dokonać podziału majątku? Kiedy małżonkowie decydują się na rozdzielenie własności, można wykorzystać kilka sposobów. Wspólność majątkowa powinna być dzielona na pół, ale umowa o majątek lub intercyza mogą zmienić zasady podziału albo uniemożliwić jego przeprowadzenie. Notariusz jest dobrym wyborem dla osób chcących ustanowić umowę, ponieważ przeprowadzi on niezbędne formalności i wyda akt notarialny. Kancelaria prawna również może pomóc w ustaleniu szczegółów umowy. Ważne, żeby decyzje odnośnie podziału majątkowego były podejmowane w sposób odpowiedzialny oraz korzystny dla obu stron.

Umowa majątkowa i majątek wspólny małżonków

Umowa majątkowa małżeńska to dokument, który ma na celu uregulowanie kwestii majątkowych między małżonkami. Jest ona w formie aktu notarialnego. Jej zawartość zależy od samej pary. Umowa majątkowa małżeńska może istnieć obok tzw. ustawowego majątku wspólnego. W Polsce bowiem, jeśli małżeństwo nie zawarło żadnej umowy w tej kwestii, to majątek małżonków tworzony w czasie trwania związku jest uważany za ustawowy majątek wspólny. Oznacza to, że każde z małżonków ma do niego prawo w takiej samej wysokości. Zalecamy zawarcie takiej umowy, aby chętni do tego małżonkowie doprecyzowali swoje prawa do majątku, np. w przypadku dziedziczenia. W takiej sytuacji warto skonsultować się z adwokatem majątkowym, który pomoże nam przygotować odpowiedni dokument i uregulować sporne kwestie.

Rozdzielność majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michał Gołębiowski
Rozdzielność majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michał Gołębiowski

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

W Polsce, podczas zawierania małżeństwa, obowiązuje zasada wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszelkie nabyte w czasie trwania małżeństwa majątki i długi stają się własnością obojga małżonków. W przypadku rozwodu, każda ze stron ma prawo do połowy majątku wspólnego. Jednak, aby uniknąć trudnych sytuacji, warto już podczas trwania małżeństwa sporządzić taką umowę. To pozwoli na uregulowanie praw i obowiązków każdej ze stron oraz faktyczne rozdzielenie majątku. W takiej sytuacji obowiązki, związane z podziałem majątku, zostają ograniczone. Istotnym faktem jest również to, że taką umowę musi sporządzić notariusz. Kancelaria notarialna Michała Gołębiowskiego w Gdyni to idealne miejsce, jeśli szukasz specjalisty w zakresie prawa notarialnego, który wesprze Cię w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości związanych z procesem podziału majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa Gdynia w naszej kancelarii. Uzyskasz u nas wsparcie w kwestiach prawnych dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej. Jestem do Twojej dyspozycji i zapewniam kompleksowe doradztwo oraz rzetelną pomoc w sporządzeniu niezbędnych dokumentów. Moje doświadczenie oraz fachowa wiedza pozwolą Ci na skuteczne załatwienie formalności. Możesz mi zaufać i być pewnym jakości moich usług. Zależy mi na pełnej satysfakcji klienta, dlatego stawiam na indywidualne podejście do każdej sprawy oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Wierzę, że dzięki mojemu wsparciu uda Ci się skutecznie ustanowić rozdzielność majątkową, co pozwoli na większe bezpieczeństwo i ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług.

Rozdzielność majątkowa Gdynia - kancelaria notarialna Michał Gołębiowski