Oświadczenia o ustanowieniu służebności Gdynia

Jak ustanowić służebność?

Służebność to prawo, które pozwala na korzystanie z cudzego gruntu w określony sposób. Jedną z odmian służebności jest służebność przesyłu, czyli prawo korzystania z cudzej nieruchomości w celu przesyłania np. wody, gazu czy energii. Aby ustanowić służebność, konieczne jest zawarcie umowy bądź porozumienia między właścicielami obu nieruchomości. W przypadku służebności przesyłu, wymagane jest także wykazanie, że posiadanie takiej służebności jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Ustanowienie służebności jest zawsze w formie notarialnej, co oznacza, że umowę musimy spisać w obecności notariusza. Musimy pamiętać także o tym, że obie strony ją podpisują. Na koniec składamy dokumenty w siedzibie Krajowego Rejestru Sądowego.

Oświadczenia o ustanowieniu służebności Gdynia
Oświadczenia o ustanowieniu służebności Gdynia

Służebność nieruchomości

Służebność nieruchomości to pojęcie często spotykane w Gdyni i w innych miastach. Polega ona na tym, że na danej nieruchomości zostaje ustanowiona służebność przesyłu na rzecz innej nieruchomości. W praktyce oznacza to, że do ich działki należy np. droga dojazdowa do sąsiedniej działki. Służebność nieruchomości jest ustawowo uregulowana i wymaga zawarcia umowy notarialnej pod nadzorem notariusza. Ten podpisuje ją po upewnieniu się, że strony rozumieją treść umowy oraz jej konsekwencje prawne. W przypadku służebności przesyłu umowa może określać warunki korzystania z działki, na przykład w jaki sposób i kiedy właściciel innej nieruchomości może poruszać się po naszym grunt. Ten sposób regulacji relacji między właścicielami nieruchomości jest bardzo wygodny i pozwala na wykorzystanie przestrzeni w sposób racjonalny i efektywny.

Inne umowy służebności

Inne umowy służebności, w przeciwieństwie do służebności gruntowych, mają charakter majątkowy i zawieramy je w formie aktu notarialnego. Służebność ta może być odpłatna lub nieodpłatna, w zależności od ustaleń między stronami. Umowa służebności zawieramy również w formie darowizny. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umów odpłatnych, inna umowa służebności podlega zwrotowi. Przykładowo jako nabywca musimy zapłacić właścicielowi nieruchomości stosowną kwotę pieniężną. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, tylko właściciel nieruchomości może mieć ustanowioną i korzystać z innej umowy służebności. Ewentualnie osoby, która posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. Zawieramy ją także w testamencie, ale tylko w przypadku, gdy dana nieruchomość jest w posiadaniu spadkobiercy.

Oświadczenia o ustanowieniu służebności Gdynia