Umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza) może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Należy tylko podać planowaną datę ślubu, od którego to dnia umowa taka wywoła skutki prawne. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że sami małżonkowie postanowią inaczej.