W umowie darowizny nieruchomość można obciążyć na rzecz darczyńcy dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania, polegającą na prawie do dożywotniego zamieszkiwania przez darczyńcę w lokalu mieszkalnym bądź w budynku mieszkalnym oraz do korzystania ze wszystkich znajdujących się w tym lokalu bądź budynku pomieszczeń. Taka służebność jest wpisywana do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości (w dziale III-cim). Jeżeli obdarowany zbędzie nieruchomość obciążoną służebnością, wówczas nowy właściciel ma prawny obowiązek respektowania prawa osoby uprawnionej z tytułu takiej służebności do zamieszkiwania w lokalu bądź budynku oraz do korzystania ze wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń, o ile osoba uprawniona sama dobrowolnie nie zrzeknie się przed notariuszem swojego prawa.