Akty notarialne Gdynia

Akt poświadczenia dziedziczenia – kancelaria notarialna Gdynia

Akt poświadczenia dziedziczenia jest ważnym dokumentem, który pomaga w uregulowaniu spadku po zmarłym. W kancelarii notarialnej Michała Gołębiowskiego w Gdyni można sporządzić odpowiedni akt notarialny, który jest rejestrowany w odpowiednim rejestrze. W takim dokumencie spadkodawca przekazuje swoje majątkowe prawa, a spadkobierca uzyskuje do nich dostęp. To ważne, aby dziedziczenie odbyło się prawidłowo, więc warto skorzystać z pomocy notariusza z Gdyni, który pomoże w opracowaniu aktu notarialnego i udzieli wsparcia w przypadku konieczności wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Akty poświadczenia dziedziczenia Gdynia
Akty poświadczenia dziedziczenia Gdynia

Oświadczenie o przyjęciu spadku – notariusz Gdynia

Oświadczenie o przyjęciu spadku jest dokumentem, który stwierdza nabycie spadku przez osobę uprawnioną. Notariusz w Gdyni ma obowiązek sporządzać oświadczenia o przyjęciu spadku oraz aktów spadkowych. W przypadku wystawienia oświadczenia o przyjęciu spadku, ważne jest wskazanie, czy jest ona skutkiem testamentu czy dziedziczenia ustawowego. Notariusz powinien także dokonać wywiadu z osobami ubiegającymi się o spadek, aby uzasadnić prawo do dziedziczenia. Wspomniany dokument powinien być opatrzony pieczęcią notariusza, a także zawierać wypis z księgi wieczystej oraz odpis aktu zgonu. W oświadczeniu o przyjęciu spadku należy także podać swój numer PESEL. Dokonanie wszystkich tych czynności zapewni właściwe przejęcie spadku oraz pozwoli uniknąć problemów związanych z formalnościami.

Zmarły i spadkobierca – co zrobić?

W przypadku zgonu osoby, której bliscy są spadkobiercami, należy jak najszybciej stwierdzić nabycie spadku. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w sądzie okręgowym. Wówczas na podstawie tego aktu spadkobiercy uzyskują legitymację do dokonywania czynności prawnych dotyczących spadku, takie jak sprzedaż nieruchomości, przekazanie pojazdu czy likwidacja rachunków bankowych. W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane jest między innymi podanie numeru pesel spadkodawcy oraz podpisanie oświadczenia o zachowaniu praw do spadku przez pozostałych spadkobierców. W przypadku sporu pomiędzy nimi, konieczne może być sporządzenie umowy lub dokonanie protokołu dziedziczenia przez notariusza. Wszystkie te kwestie reguluje przepisy prawa o notariacie.

Akty poświadczenia dziedziczenia Gdynia