KOSZTY

Przed przystąpieniem do dokonania czynności notariusz udziela nieodpłatnie szczegółowych informacji odnośnie wysokości kosztów osobiście w lokalu kancelarii, a także drogą mailową lub telefonicznie.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza za dokonanie określonej czynności (taksy notarialnej) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do kwot podanych w rozporządzeniu należy doliczyć należny podatek VAT.

Poza taksą notarialną, notariusz pobiera ponadto opłatę sądową od wpisów w księgach wieczystych, oraz następujące podatki: podatek od czynności cywilnoprawnych, oraz podatek od spadków i darowizn, których jest płatnikiem. Powyższe podatki i opłaty są następnie przekazywane przez notariusza odpowiednim instytucjom państwowym.

Pełna oferta i kontakt – Notariusz Gdynia